วัดพุทไธศวรรย์
Bootstrap Slider
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ พิทักษ์

ติดต่อ: 081-1711568

 

 

ข่าวสาร อบต. สำเภาล่ม

26
ก.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 26-09-2023 14:24:22 น.
22
ก.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 22-09-2023 14:56:52 น.
22
ก.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 22-09-2023 11:06:18 น.
19
ก.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 19-09-2023 15:39:48 น.
19
ก.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 19-09-2023 14:16:10 น.
18
ก.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 18-09-2023 13:41:10 น.
18
ก.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 18-09-2023 11:25:19 น.
 รายการที่ 1 ถึง 7 ทั้งหมด 1694
ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมประกอบด้วยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไขมัน พร้อมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

หมู่ที่ 3 ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๙๕๐-๙๗๕ แฟ็กช ๐-๓๕๙๕๐-๙๘๕

E-mail : sampaolom.701216@gmail.com