Bootstrap Slider
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชาญชัย ถารีพันธ์

 

 

ข่าวสาร อบต. สำเภาล่ม

10
ต.ค.
 By Administrator  - ปรับปรุงเมื่อ : 10-10-2016 15:36:57 น.
10
ต.ค.
 By Administrator  - ปรับปรุงเมื่อ : 10-10-2016 15:35:52 น.
10
ต.ค.
 By Administrator  - ปรับปรุงเมื่อ : 10-10-2016 15:34:39 น.
27
มิ.ย.
 By Administrator  - ปรับปรุงเมื่อ : 27-06-2016 10:41:29 น.
9
มิ.ย.
 By Administrator  - ปรับปรุงเมื่อ : 09-06-2016 14:20:35 น.
9
มิ.ย.
 By Administrator  - ปรับปรุงเมื่อ : 09-06-2016 08:52:29 น.
7
มิ.ย.
 By Administrator  - ปรับปรุงเมื่อ : 07-06-2016 09:21:47 น.
 รายการที่ 1 ถึง 7 ทั้งหมด 30
ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เส้นทางบ้านดงตาล

ชมวิถีชีวิตชาวบ้านดงตาล หมู่ 9 การขึ้นตาล ต้มน้ำตาล ผลิตภัณฑ์จากตาล

อาชีพต่อเรือจำลองเล็ก สินค้า OTOP ห้าดาว

ลุงชวน หุ้นทรัพย์สิน ชาวบ้านหมู่ 5 รับต่อเรือจำลองโบราณ และรับสอนการต่อเรือจำลอง เพื่อสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑