วัดพุทไธศวรรย์
Bootstrap Slider
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชาญชัย ถารีพันธ์

 

 

ข่าวสาร อบต. สำเภาล่ม

11
ส.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 11-08-2020 13:09:41 น.
11
ส.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 11-08-2020 12:19:50 น.
11
ส.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 11-08-2020 10:50:27 น.
11
ส.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 11-08-2020 09:54:13 น.
10
ส.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 10-08-2020 15:53:54 น.
10
ส.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 10-08-2020 13:38:14 น.
10
ส.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 10-08-2020 13:34:25 น.
 รายการที่ 1 ถึง 7 ทั้งหมด 488
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการออกกำลังตามสนามกีฬาและลานกีฬาของเด็กและเยาวชนในตำบล

หมู่ที่ 1 บริเวณหน้าหมู่บ้านโปรตุเกส หมู่ที่ 2 บริเวณลานข้างสนามแม้นอินทร์ หมู่ที่ 3 บริเวณสนามฟุตบอลแม้นอินทร์ หมู่ที่ 4 บริเวณลานปูนโรงสีเก่า ด้านริมแม่น้ำ หมู่ที่ 5 บริเวณลานปูนโรงสีเก่า ด้านติดถนน หมู่ที่ 6 บริเวณหน้ามัสยิดอิสลามวัฒนา หมู่ที่

อบรมทำพวงกุญแจการ์ตูน

อบรมทำพวงกุญแจการ์ตูน เพื่อเสริมความรู้สร้างทักษะและหาช่องทางในการสร้างอาชีพเสริมและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑