Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ต.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 19-10-2020 15:22:37 น.
โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00น. นำโดย นายชาญชัย ถารีพันธ์ นายกอบต.สำเภาล่มเป็นประธาน พร้อม ร.ต.อ. ประสบศักดิ์ จันทาวุฒิ รองนายกอบต.สำเภาล่ม และนางซาร่าห์ วิเศษศักดิ์ ปลัดอบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑