Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ต.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 09-10-2020 14:49:03 น.
ขอเชิญประชาชนชาวตำบลสำเภาล่ม ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในพื้นที่ อบต.สำเภาล่ม เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2563 ในเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 รายละเอียด วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑