Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ส.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 19-08-2020 13:15:18 น.
เปิดรับสมัคร "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ อัตรา" โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดตามประเภท ตามกิจกรรมบริการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นไปตามเอกสารหม

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑