Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ส.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 17-08-2020 15:46:03 น.
วันที่ 17 ส.ค.2563 เวลา 10.00 น.โดย นายชาญชัยถารีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม พร้อม ร.ต.อ. ประสบศักดิ์ จันทาวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม นางซาร่าห์ วิเศษศักดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ชุมชนต้นแบบ 3 ศ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑