Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
พ.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 29-05-2020 16:41:04 น.
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขอให้ประชาชนมาตรวจสอบข้อมูลที่ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ที่ ณ อบต.สำเภาล่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑