Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
มี.ค.
 By Administrator  - ปรับปรุงเมื่อ : 09-03-2016 10:10:13 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑