Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ก.พ.
 By Administrator  - ปรับปรุงเมื่อ : 17-02-2016 16:43:25 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑