Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ธ.ค.
 By Administrator  - ปรับปรุงเมื่อ : 03-12-2015 09:32:59 น.
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวตรวจสอบรายชื่อวัน เวลา สถานที่ ให้เรียบร้อย ขอให้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อย ผู้หญิงให้นุ่งกระโปรง ห้ามนุ่งยีนส์เด็ดขาด ถ้าผู้ใดนุ่งยีนส์มาทางเราจะให้กลับไปเปลี่ยนนะค่ะ แล้วเจอกันค่ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑