Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
พ.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 06-11-2018 14:06:54 น.
ขอเชิญประชาชนตำบลสำเภาล่มเข้าร่วมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่ อบต.สำเภาล่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑