Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ก.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 04-07-2022 13:31:52 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้จัดทำโครงการจัดงานแห่เทียนวันเข้าพรรษาขึ้น ในวันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2565 จึงขอเชิญทุกท่านร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริม และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระพุทธศาสนา...

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑