Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
มิ.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 09-06-2022 10:08:27 น.
ประกาศ อบต.สำเภาล่ม เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด เป็นเขตปลอดบุหรี่

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑