Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ต.ค.
 By Administrator  - ปรับปรุงเมื่อ : 17-10-2015 11:54:27 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑