Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ต.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 11-10-2018 15:57:08 น.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม เรื่อง การลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑