Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ก.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 13-09-2021 10:00:03 น.
เปิดศูนย์พักคอยตำบลสำเภาล่ม ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจกันจัดตั้งศูนย์พักคอยให้มีได้ยังวันนี้ เราจะผ่านวิฤกตินี้ไปด้วยกัน ขอบคุณทุกคนที่ส่งแรงกายและแรงใจ ช่วยกันสร้างสิ่งเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ เพื่อพี่น้องประชาชนทุกท่าน ในวันนี

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑