Get Adobe Flash player
ถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
หัวข้อ : ปัญหาก่อกวนสร้างความเดือดร้อนรำคาญในเวลาวิกาล
คำอธิบาย: อบต. มีแนวทางการแก้ไขปัญหา วัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์แต่งท่อเสียงดัง ขับก่อกวนในเวลาวิกาลรวมทั้งเวลากลางวันหรือไม่ อย่างไร ทุกวันนี้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจาก กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้เป็นอย่างมาก ขับแข่งกันเร่งเครื่องเสียงดังเป็นประจำในเส้นทางจากมัสนอดเขตุสอง-ดงตาล-แยกต้นสะตือ ถ้าอบตไม่มีอำนาจจัดการ ขอให้ประสานหน่วยงานรับผิดชอบมาดำเนินการโดยด่วน  
by: ลูกบ้านหมู่ 9 - วันที่: 2020-03-31 09:56:52
ตอบคำถามจากองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
1
By วันที่ตอบ :   

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑