Get Adobe Flash player
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑